Balans

Geschreven door Miranda Schutten
 12 augustus 2020

Rituelen in Coronatijd

Af en toe even de balans opmaken vind ik fijn om te doen, even terugkijken en reflecteren op hetgeen is geweest. Zo ook nu, vlak voor mijn vakantie.

Balans
Balans

Een heel bijzonder jaar!

Het is een heel bijzonder jaar geweest, niet alleen voor mij maar voor de hele wereld.

Ik ben me eind 2019 echt gaan profileren als ritueelbegeleider. In eerste instantie bij uitvaarten ondanks dat ik tijdens de opleiding bewust heb gekozen voor rituelen bij leven. Tijdens de intelligente lockdown heb ik besloten me te richten op rituelen bij leven omdat er naar mijn mening zo ontzettend veel momenten in het leven zijn die gemarkeerd mogen worden. Momenten waar we nogal snel aan voorbij willen gaan in onze huidige samenleving.

Gelukkig heb ik het woord ritueel nooit zo vaak gelezen in de gerenommeerde media als het afgelopen half jaar. De behoefte aan rituelen lijkt gedurende de Coronacrisis prominenter aanwezig.
En als ritueelbegeleider met hart voor de zaak juich ik dat om verschillende redenen toe.

Waarom een ritueel?

Allereerst omdat je met een ritueel zichtbaar vorm aan de verandering geeft, inclusief de emoties die daarbij horen. Rituelen zijn handelingen die je met aandacht uitvoert en daardoor sta je even héél bewust stil bij het moment dat je wilt markeren. Of dat nu een droevige gebeurtenis is of een mooie.

Daarbij zet je met een ritueel bewust de stap naar de nieuwe realiteit en bevestig je heel bewust de stap, die je zet van de ene fase naar de andere fase in jouw leven.

Meestal zijn er andere mensen bij het ritueel aanwezig. Door het ritueel samen met anderen te doen krijg je een verbinding, mensen worden samen met jou geraakt door hetgeen er gebeurt bij een ritueel. Ze kunnen zich daarmee misschien beter verplaatsen in jouw situatie of reflecteren op de band die ze met jou hebben of het moment dat jij wilt markeren.

Ten slotte is het zo dat alle aanwezigen jou ook inzicht geven in jouw eigen sociale netwerk. Want wie zijn er allemaal speciaal voor jou gekomen, wie beleven er samen met jou de emoties? Hun aanwezigheid erkent ook jouw veranderende of veranderde situatie. Je kunt jouw emoties samen met hen doorléven om daarna de stap te zetten om dóór te leven met jouw nieuwe situatie.

Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar en de balans opmaak zo vlak voor de vakantie zijn er al heel wat rituelen bij leven de revue gepasseerd.
Ik heb een scheidingsritueel gedaan, met iemand zijn pensionering (en daarmee afscheid van het werkleven) vormgegeven, ik heb diploma’s gevierd, een verhuisritueel gecreëerd, markante leeftijden extra bijzonder gemaakt en een 50-jarig bruidspaar verrast met een ritueel.
En dan heb ik het nog niet eens over de trajecten waarbij ik mensen begeleid in hun verandertraject omdat ze hun baan hebben verloren of zijn vastgelopen in de organisatie.

Mijn Balans

Even stilstaand en terugkijkend zie ik een prachtige eerste helft van 2020! Samen met mijn opdrachtgevers heb ik hele eigen rituelen vorm en inhoud gegeven. Die rituelen boden houvast en troost, gaven vorm aan de verandering. Die rituelen zorgden ook voor verbinding onder de aanwezigen, raakten de aanwezigen en hebben uiteindelijk een moment van bewust markeren gecreëerd waar iedereen nog vaak met een glimlach op terugkijkt.

Ook ik!

Na mijn vakantie kom ik met nieuwe plannen om mijn missie, rituelen bij leven nóg meer op de kaart zetten, verder vorm te geven. Blijf me volgen.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly