Rituelen binnen bedrijven

Vorm aan verandering

Veranderen kost energie, bij het MT, bij de medewerkers. Met rituelen krijgt een verandering vorm en de aandacht die het verdient. Ook de medewerkers worden met een ritueel betrokken bij de verandering. Zo bestendig je de verandering en markeer je belangrijke gebeurtenissen

Strategisch denken gaat over veranderen waarbij je als directie of MT het verleden kritisch overdenkt en je een voorstelling maakt van de toekomst, of misschien meerdere toekomsten. Een ritueel verbindt het heden met de toekomst, verbindt medewerkers met de verandering en helpt bij de transformatie.

Welke veranderingen en belangrijke momenten kent uw organisatie en welke aandacht besteedt u daaraan?

Misschien wilt u eens kennismaken met rituelen en het effect ervan op uw organisatie ervaren.

loopbaanbegeleiding | duurzame inzetbaarheid

Loopbaanbegeleiding

Met mijn expertise begeleid ik uw medewerker met een traject op maat; op eigen wijze help ik hem of haar de tanden te zetten in de eigen verandering om duurzaam inzetbaar te blijven. We bestendigen de verandering met een ritueel en een symbool.

Als ervaren HR Manager en adviseur kan ik uw organisatie ook coachen bij duurzame inzetbaarheid in het algemeen. In deze snel veranderende wereld van vandaag is het van belang bewust bezig te zijn met de vraag of uw medewerkers in de toekomst in staat te zijn werk te behouden of nieuw werk te vinden.

fusie | reorganisatie

Fusie

Een fusie, bedrijfsovername of de implementatie van een nieuwe werkwijze betekent voor medewerkers vaak een enorme aanpassing en bovenal het loslaten van iets dat vertrouwd is. In het bedrijfsleven wordt dat vaak weerstand genoemd maar ik kijk er naar als verlies. En verlies geeft gevoelens van rouw.

Uw medewerker kan door de gebeurtenis geblokkeerd raken en dat kan een ongunstig effect hebben op zijn of haar functioneren . Op tijd ingrijpen kan erger leed en uitval voorkomen. Ik help uw medewerkers, het team de verandering te maken.

reorganisatie | fusie

Reorganisatie

Een re-organisatie betekent voor medewerkers vaak een enorme aanpassing en bovenal het loslaten van iets dat vertrouwd is. In het bedrijfsleven wordt dat vaak weerstand genoemd maar ik kijk er naar als verlies. En verlies geeft gevoelens van rouw.

Aandacht geven aan de weerstand die medewerkers ervaren en dit markeren met een ritueel kan helpend, helend en beloftevol zijn naar de toekomst.

pensioen | pensionering

Pensioen

Uw medewerker op een mooie manier met pensioen laten gaan is uitermate belangrijk. Als u dat als werkgever op een manier doet die recht doet aan de medewerker, met een ritueel en een symbool passend bij die medewerker heeft u er een ambassadeur voor het leven bij.

Met een prachtige ceremonie zet ik samen met u de medewerker in het zonnetje en markeren we alle mooie en bijzondere momenten. Zo geven we vorm aan verandering.

En wellicht wilt u dit voor alle vertrekkende medewerkers doen? Immers, een goede off-boarding is minstens zo belangrijk als een goede on-boarding.

scheiding | afscheid | verlies

Bakkie Troost

Uw medewerker kan in zijn of haar leven te maken krijgen met rouw, door situaties in de privésfeer of op het werk zelf. Er kan een dierbare overlijden, een collega, de medewerker kan geconfronteerd worden met een scheiding of een ernstige ziekte. Met een passend ritueel help ik uw medewerker dergelijke momenten zin te geven en te markeren. Mijn kennis als verliesdeskundige zet ik daarbij in.En wat te denken van het team dat een collega verliest? Ook met hen maak ik een passend ritueel, een ceremonie waarmee het team recht kan doen aan de collega, die weggevallen is. En waarna het team zelf weer verder kan.

“Miranda is op een natuurlijke manier in staat om een ander in beweging te krijgen.”

— Bert van Ewijk, organisatieontwikkelaar

Mirande Schutten

Miranda,
aangenaam

Als ritueelbegeleider geef ik vorm aan verandering en maak ik belangrijke momenten en veranderingen onvergetelijk. Met diepgang en symbolen markeer ik samen met mijn klanten belangrijke momenten.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly